Halverwege wereldsteden, waar Brabant Zeeland kust, ligt als eeuwenoude parel, aangenaam Bergen op Zoom, theater van het goede leven „Wech uyt mijnen huys of ick geef u ende stracks slaghen. Flucx packt u van hier, of ’tsalder noch qualijck daghen.” (Uitgesproken te Leiden tijdens het Leidens Ontzet 2009) Ingezetenen der stad Leiden, nobelen, edelen en voetvolk Wij zijnde van heinde en verre gekome om luister bij te zetten aan uwen Leidens Ontzet. Wij, dat zijn Prins Maurits van Oranje, Valerius, Hertog van Parma, Ambrogio Spinola, Ritmeesters Marcelis en Paulus Bakx en zijne vrouw Lief Betteken Joachiem. Ook wij hadden een dik ende belege boterham, maar moesten ons kranig verzetten. De Spanjool gaf meerdere keren niet zijnde  thuis en wij zongen scheer en schielijk ons door Valerius geschreven Merck Toch Hoe Sterck. Knap ende terstond weten wij nu den betekenis van zijner woorden. Het lijdt genen twijfel dat uw Leiden, met zijn stadsgoeverneur, die heden en ten dagen als burgermeester door het leven gaat, Henry Lenferink, al het goeds uit het zuiden moge bekome. Burgervader, laaft u aan ons zelfgebrouwen bieren, warmgestookte jenever en gerookte bukkum. Ook wij zullen ons en de zelve onderdompelen in uwen steden en genieten van uwen haring, wittebrood, hutspot en al het andere of iets zij. Wij zullen uwen inwoners laten ende zien waar de dapperen vandaan komen. En ge weet mijnen dames en heren, Voor alle Helden geldt . . . . hier sokken inleveren. Zo genoeg gepraat ende geleuterd, want zoals een oud Leidsen spreekwoorde zegt, Als de Leidse sleuteltjes slapen ende gaan, is het tijd om op te staan. Nunc est Bibendum, Mille Periculis Supersum Bravo gij die dapper kijkt en zijt.