Halverwege wereldsteden, waar Brabant Zeeland kust, ligt als eeuwenoude parel, aangenaam Bergen op Zoom, theater van het goede leven „Wech uyt mijnen huys of ick geef u ende stracks slaghen. Flucx packt u van hier, of ’tsalder noch qualijck daghen.” De organisatie is in handen van de gemeente Bergen op Zoom , in nauwe samenwerking met Stichting Merck Toch Hoe Sterck, De Borgerij Berghen opden Zoom, Stichting HIK en Nederlandse Vestingsteden. Dit alles in het kader van het 800 jaar stad Bergen op Zoom. Uiteraard ondersteund door tal van binnen- en buitenlandse groepen, Hortus Musicus Religiosus (www.hmrkoor.eu) en vele vrijwilligers uit Bergen op Zoom e.o. Ook dank aan Peter van Gunnewijk (Slag om Grolle), die ons met raad en daad heeft bijgestaan. Foto’s in scroller zijn van Diane Blanken. Meer informatie over 800 jaar stad Bergen op Zoom: 800jaarstad.nl